A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

בית שני

מרד החשמונאים והמדינה החשמונאית הורד
פתח
247.81 kb 985 ספט 10 2016
מדינת החשמונאים על ציר הזמן הורד
פתח
51.11 kb 862 ספט 10 2016
הקראים בני המקרא הורד
פתח
480.77 kb 391 ספט 11 2016
הורדוס כפי שלא היכרתם הורד
פתח
525.97 kb 946 ספט 14 2016
עבודת הכנה למבחן י 4.4.2016 הורד
פתח
37.76 kb 438 ספט 16 2016
מתי ולמה השתיקה היהדות את סיפור גבורת החשמונאים הורד
פתח
29.37 kb 301 ספט 17 2016
מומלץ מפמר - מוזיאון ארצו המקרא הורד
פתח
865.59 kb 331 ספט 17 2016
קטעי מקור עת עתיקה הורד
פתח
29.54 kb 1181 ספט 17 2016
הצלחת הצבא הרומאי במרד הגדול הורד
פתח
1.43 mb 309 ספט 17 2016
התנגשות בין כוח לרוח הורד
פתח
387.14 kb 485 ספט 17 2016
הכתות הדתיות ועיקרי המחלוקת ביניהן הורד
פתח
82.94 kb 349 ספט 17 2016
שיעור לאורנה הורדוס הורד
פתח
50.69 kb 574 ספט 17 2016
מבחן בית בית שני הורד
פתח
211.97 kb 3240 ספט 17 2016
אדריאנוס שובו של הקיסר הורד
פתח
3.86 mb 373 ספט 17 2016
מקורות על כיתות בית שני הורד
פתח
14.54 kb 318 ספט 17 2016
תערוכת בר כוכבא הורד
פתח
486.71 kb 348 ספט 17 2016
המעבר ליבנה ומשמעותו עבודה קבוצתית הורד
פתח
30.72 kb 370 ספט 17 2016