A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

בית שני

מרד החשמונאים והמדינה החשמונאית הורד
פתח
247.81 kb 904 ספט 10 2016
מדינת החשמונאים על ציר הזמן הורד
פתח
51.11 kb 796 ספט 10 2016
הקראים בני המקרא הורד
פתח
480.77 kb 365 ספט 11 2016
הורדוס כפי שלא היכרתם הורד
פתח
525.97 kb 878 ספט 14 2016
עבודת הכנה למבחן י 4.4.2016 הורד
פתח
37.76 kb 403 ספט 16 2016
מתי ולמה השתיקה היהדות את סיפור גבורת החשמונאים הורד
פתח
29.37 kb 276 ספט 17 2016
מומלץ מפמר - מוזיאון ארצו המקרא הורד
פתח
865.59 kb 301 ספט 17 2016
קטעי מקור עת עתיקה הורד
פתח
29.54 kb 1132 ספט 17 2016
הצלחת הצבא הרומאי במרד הגדול הורד
פתח
1.43 mb 280 ספט 17 2016
התנגשות בין כוח לרוח הורד
פתח
387.14 kb 448 ספט 17 2016
הכתות הדתיות ועיקרי המחלוקת ביניהן הורד
פתח
82.94 kb 312 ספט 17 2016
שיעור לאורנה הורדוס הורד
פתח
50.69 kb 528 ספט 17 2016
מבחן בית בית שני הורד
פתח
211.97 kb 3162 ספט 17 2016
אדריאנוס שובו של הקיסר הורד
פתח
3.86 mb 344 ספט 17 2016
מקורות על כיתות בית שני הורד
פתח
14.54 kb 289 ספט 17 2016
תערוכת בר כוכבא הורד
פתח
486.71 kb 314 ספט 17 2016
המעבר ליבנה ומשמעותו עבודה קבוצתית הורד
פתח
30.72 kb 335 ספט 17 2016