A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

הערכה חלופית

hitler_second_book.pdf הורד
פתח
1.99 mb 4274 ספט 10 2016
racism הורד
פתח
125.21 kb 771 ספט 17 2016
אידאולוגיה עלייה התבססות ויהודים תשעו מקוצר הורד
פתח
103.75 kb 1336 ספט 17 2016
איסור על הריונות בגטאות ליטא ובמחנות הכפייה והמוות הורד
פתח
41.22 kb 759 ספט 17 2016
אלווין ה רוזנפלד. קץ השואה הורד
פתח
316.54 kb 765 ספט 16 2016
גזענות ואנטישמיות הורד
פתח
39.97 kb 924 ספט 17 2016
גטאות מקוצר תשעו הורד
פתח
84.33 kb 798 ספט 17 2016
דילמה ללא פתרון סופי- סגולה מרץ 2015רומקובסקי הורד
פתח
4.86 mb 1016 ספט 17 2016
דף צפייה הנחשול הורד
פתח
20.38 kb 1276 ספט 17 2016
דף צפייה עמוד האש פרק 16 הורד
פתח
17.18 kb 935 ספט 17 2016
הוראת היסטוריה בעזרת שירים הורד
פתח
10.98 mb 1008 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 770 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 770 ספט 17 2016
הפיתרון הסופי תשעה הורד
פתח
394.38 kb 809 ספט 17 2016
הפרח_של_הלגה_קלר_צבעוני הורד
פתח
52.22 kb 937 ספט 17 2016
הצעה לתכנית עבודה להערכה חלופית בהסטוריה הורד
פתח
109.92 kb 957 ספט 17 2016
השילוחים הורד
פתח
1.70 mb 843 ספט 17 2016
התליין הורד
פתח
38.66 kb 840 ספט 17 2016
התמודדות היודנראטים עם השילוחים הורד
פתח
3.42 mb 679 ספט 17 2016
התערוכה על הירושימה שהאמריקאים לא רצו לראות - אמנות - הארץ הורד
פתח
1.81 mb 675 ספט 17 2016
וידויו של הנער עם שאלות ולינק לסרט עם כתוביות הורד
פתח
23.55 kb 1373 ספט 17 2016
חוברת מקורות דמות הרוצחים הורד
פתח

שואה, נאצים

1.73 mb 945 ספט 10 2016
חסידי אומות עולם - שיר חפר חיים הורד
פתח
13.43 kb 768 ספט 17 2016
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים 2012 הורד
פתח
1.66 mb 898 ספט 17 2016
כיצד הפכו גרמנים כה רבים לרוצחים הורד
פתח
25.09 kb 849 ספט 16 2016
כיצד מתמודדת צרפת עם עברה הורד
פתח
28.77 kb 813 ספט 17 2016
כנס מהמלחמה לשואה - 14.6.2016 הורד
פתח
691.45 kb 699 ספט 10 2016
מדיניות חוץ תוקפנית ומדיניות פיוס בדרך למלחמת העולם(1933-1939 מצגת 3 הורד
פתח
1.48 mb 959 ספט 17 2016
מה יגידו השכנים הורד
פתח

שואה

2.44 mb 1005 ספט 10 2016
מטלה מס 1 הערכה חלופית מנוף הורד
פתח
116.17 kb 971 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות הורד
פתח
23.52 kb 983 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות לתלמידים הורד
פתח
379.27 kb 944 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1014 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1014 ספט 17 2016
מסמך מלווה למצגת 1000 שנות יהדות בפולין הורד
פתח
24.61 kb 775 ספט 17 2016
מערך שיעור- לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית (1) הורד
פתח
19.61 kb 750 ספט 17 2016
מפה אינטראקטיבית מלחמת העולם השנייה הורד 2.62 mb 445 ספט 17 2016
מצגת אדי כהן הורד
פתח
2.62 mb 1035 ספט 17 2016
מצגת נושא 2 שואה הורד
פתח
2.14 mb 1069 ספט 17 2016
מצגת נושא ראשון שואה הורד
פתח
9.47 mb 1229 ספט 17 2016
מקורות - דמותו של רוצח הורד
פתח
727.15 kb 841 ספט 17 2016
מרד גטו ורשה בשטרות ישראל הורד
פתח
68.61 kb 769 ספט 17 2016
מרכזיות השמדת היהודים במטרות היטלר הורד
פתח
698.16 kb 739 ספט 10 2016
נערי הסווינג - רקע היסטורי הורד
פתח
67.96 kb 11056 ספט 17 2016
נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן הורד
פתח
24.60 kb 684 ספט 16 2016
סדנא בנושא עיצוב זיכרון השואה הורד
פתח
538.57 kb 755 ספט 17 2016
סיכום מלחמה ושואה הורד
פתח
230.91 kb 792 ספט 17 2016
סיכום שואה תרשים זרימה הורד
פתח
146.13 kb 809 ספט 17 2016
סינדרום E - על הרוע הורד
פתח
228.09 kb 736 ספט 17 2016
סיפור גרוש והצלה מפריז ל אושוויץ הורד
פתח
17.45 mb 608 ספט 17 2016
סיפורו הלא יאמן של בן ה 15 שהציל רבים באושוויץ הורד
פתח
108.66 kb 926 ספט 17 2016
סמינר שואה תשעו - מחזור א הורד
פתח
268.82 kb 744 ספט 17 2016
על הכוונה לחסל את יהודי ארץ ישראל וארצות ערב הורד
פתח
203.81 kb 719 ספט 17 2016
פעילות בנושא זיכרון השואה הורד
פתח
37.38 kb 768 ספט 17 2016
פרנקל מטלה שנייה הורד
פתח
24.05 kb 812 ספט 17 2016
ציר זמן מדמוקרטיה לדיקטטורה הורד
פתח
52.22 kb 829 ספט 17 2016
רוע השואה הורד
פתח
4.55 mb 1007 ספט 17 2016
רצח רוהם הורד
פתח
15.15 kb 830 ספט 17 2016
שלוש שורות בהיסטוריה הורד
פתח
184.32 kb 899 ספט 17 2016
תירגול נאציזם והשואה הורד
פתח
1.16 mb 3146 ספט 20 2016
תנועות הנוער בגטו הורד
פתח
18.23 kb 820 ספט 17 2016
תקציר פרנקל הורד
פתח
129.74 kb 1154 ספט 17 2016