A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

הערכה חלופית

hitler_second_book.pdf הורד
פתח
1.99 mb 2868 ספט 10 2016
racism הורד
פתח
125.21 kb 726 ספט 17 2016
אידאולוגיה עלייה התבססות ויהודים תשעו מקוצר הורד
פתח
103.75 kb 1173 ספט 17 2016
איסור על הריונות בגטאות ליטא ובמחנות הכפייה והמוות הורד
פתח
41.22 kb 722 ספט 17 2016
אלווין ה רוזנפלד. קץ השואה הורד
פתח
316.54 kb 725 ספט 16 2016
גזענות ואנטישמיות הורד
פתח
39.97 kb 866 ספט 17 2016
גטאות מקוצר תשעו הורד
פתח
84.33 kb 755 ספט 17 2016
דילמה ללא פתרון סופי- סגולה מרץ 2015רומקובסקי הורד
פתח
4.86 mb 867 ספט 17 2016
דף צפייה הנחשול הורד
פתח
20.38 kb 1055 ספט 17 2016
דף צפייה עמוד האש פרק 16 הורד
פתח
17.18 kb 871 ספט 17 2016
הוראת היסטוריה בעזרת שירים הורד
פתח
10.98 mb 892 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 726 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 726 ספט 17 2016
הפיתרון הסופי תשעה הורד
פתח
394.38 kb 758 ספט 17 2016
הפרח_של_הלגה_קלר_צבעוני הורד
פתח
52.22 kb 837 ספט 17 2016
הצעה לתכנית עבודה להערכה חלופית בהסטוריה הורד
פתח
109.92 kb 886 ספט 17 2016
השילוחים הורד
פתח
1.70 mb 791 ספט 17 2016
התליין הורד
פתח
38.66 kb 796 ספט 17 2016
התמודדות היודנראטים עם השילוחים הורד
פתח
3.42 mb 662 ספט 17 2016
התערוכה על הירושימה שהאמריקאים לא רצו לראות - אמנות - הארץ הורד
פתח
1.81 mb 646 ספט 17 2016
וידויו של הנער עם שאלות ולינק לסרט עם כתוביות הורד
פתח
23.55 kb 1292 ספט 17 2016
חוברת מקורות דמות הרוצחים הורד
פתח

שואה, נאצים

1.73 mb 909 ספט 10 2016
חסידי אומות עולם - שיר חפר חיים הורד
פתח
13.43 kb 727 ספט 17 2016
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים 2012 הורד
פתח
1.66 mb 846 ספט 17 2016
כיצד הפכו גרמנים כה רבים לרוצחים הורד
פתח
25.09 kb 790 ספט 16 2016
כיצד מתמודדת צרפת עם עברה הורד
פתח
28.77 kb 780 ספט 17 2016
כנס מהמלחמה לשואה - 14.6.2016 הורד
פתח
691.45 kb 669 ספט 10 2016
מדיניות חוץ תוקפנית ומדיניות פיוס בדרך למלחמת העולם(1933-1939 מצגת 3 הורד
פתח
1.48 mb 846 ספט 17 2016
מה יגידו השכנים הורד
פתח

שואה

2.44 mb 882 ספט 10 2016
מטלה מס 1 הערכה חלופית מנוף הורד
פתח
116.17 kb 906 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות הורד
פתח
23.52 kb 869 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות לתלמידים הורד
פתח
379.27 kb 876 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 979 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 979 ספט 17 2016
מסמך מלווה למצגת 1000 שנות יהדות בפולין הורד
פתח
24.61 kb 716 ספט 17 2016
מערך שיעור- לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית (1) הורד
פתח
19.61 kb 704 ספט 17 2016
מפה אינטראקטיבית מלחמת העולם השנייה הורד 2.62 mb 368 ספט 17 2016
מצגת אדי כהן הורד
פתח
2.62 mb 904 ספט 17 2016
מצגת נושא 2 שואה הורד
פתח
2.14 mb 945 ספט 17 2016
מצגת נושא ראשון שואה הורד
פתח
9.47 mb 1068 ספט 17 2016
מקורות - דמותו של רוצח הורד
פתח
727.15 kb 769 ספט 17 2016
מרד גטו ורשה בשטרות ישראל הורד
פתח
68.61 kb 718 ספט 17 2016
מרכזיות השמדת היהודים במטרות היטלר הורד
פתח
698.16 kb 713 ספט 10 2016
נערי הסווינג - רקע היסטורי הורד
פתח
67.96 kb 8636 ספט 17 2016
נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן הורד
פתח
24.60 kb 655 ספט 16 2016
סדנא בנושא עיצוב זיכרון השואה הורד
פתח
538.57 kb 723 ספט 17 2016
סיכום מלחמה ושואה הורד
פתח
230.91 kb 732 ספט 17 2016
סיכום שואה תרשים זרימה הורד
פתח
146.13 kb 764 ספט 17 2016
סינדרום E - על הרוע הורד
פתח
228.09 kb 703 ספט 17 2016
סיפור גרוש והצלה מפריז ל אושוויץ הורד
פתח
17.45 mb 599 ספט 17 2016
סיפורו הלא יאמן של בן ה 15 שהציל רבים באושוויץ הורד
פתח
108.66 kb 757 ספט 17 2016
סמינר שואה תשעו - מחזור א הורד
פתח
268.82 kb 711 ספט 17 2016
על הכוונה לחסל את יהודי ארץ ישראל וארצות ערב הורד
פתח
203.81 kb 693 ספט 17 2016
פעילות בנושא זיכרון השואה הורד
פתח
37.38 kb 710 ספט 17 2016
פרנקל מטלה שנייה הורד
פתח
24.05 kb 774 ספט 17 2016
ציר זמן מדמוקרטיה לדיקטטורה הורד
פתח
52.22 kb 772 ספט 17 2016
רוע השואה הורד
פתח
4.55 mb 901 ספט 17 2016
רצח רוהם הורד
פתח
15.15 kb 782 ספט 17 2016
שלוש שורות בהיסטוריה הורד
פתח
184.32 kb 830 ספט 17 2016
תירגול נאציזם והשואה הורד
פתח
1.16 mb 2350 ספט 20 2016
תנועות הנוער בגטו הורד
פתח
18.23 kb 770 ספט 17 2016
תקציר פרנקל הורד
פתח
129.74 kb 1044 ספט 17 2016