A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

הערכה חלופית

hitler_second_book.pdf הורד
פתח
1.99 mb 8061 ספט 10 2016
racism הורד
פתח
125.21 kb 1178 ספט 17 2016
אידאולוגיה עלייה התבססות ויהודים תשעו מקוצר הורד
פתח
103.75 kb 1908 ספט 17 2016
איסור על הריונות בגטאות ליטא ובמחנות הכפייה והמוות הורד
פתח
41.22 kb 1142 ספט 17 2016
אלווין ה רוזנפלד. קץ השואה הורד
פתח
316.54 kb 1160 ספט 16 2016
גזענות ואנטישמיות הורד
פתח
39.97 kb 1350 ספט 17 2016
גטאות מקוצר תשעו הורד
פתח
84.33 kb 1198 ספט 17 2016
דילמה ללא פתרון סופי- סגולה מרץ 2015רומקובסקי הורד
פתח
4.86 mb 1545 ספט 17 2016
דף צפייה הנחשול הורד
פתח
20.38 kb 1948 ספט 17 2016
דף צפייה עמוד האש פרק 16 הורד
פתח
17.18 kb 1341 ספט 17 2016
הוראת היסטוריה בעזרת שירים הורד
פתח
10.98 mb 1620 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 1165 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 1165 ספט 17 2016
הפיתרון הסופי תשעה הורד
פתח
394.38 kb 1222 ספט 17 2016
הפרח_של_הלגה_קלר_צבעוני הורד
פתח
52.22 kb 1399 ספט 17 2016
הצעה לתכנית עבודה להערכה חלופית בהסטוריה הורד
פתח
109.92 kb 1417 ספט 17 2016
השילוחים הורד
פתח
1.70 mb 1236 ספט 17 2016
התליין הורד
פתח
38.66 kb 1277 ספט 17 2016
התמודדות היודנראטים עם השילוחים הורד
פתח
3.42 mb 1075 ספט 17 2016
התערוכה על הירושימה שהאמריקאים לא רצו לראות - אמנות - הארץ הורד
פתח
1.81 mb 1042 ספט 17 2016
וידויו של הנער עם שאלות ולינק לסרט עם כתוביות הורד
פתח
23.55 kb 1929 ספט 17 2016
חוברת מקורות דמות הרוצחים הורד
פתח

שואה, נאצים

1.73 mb 1384 ספט 10 2016
חסידי אומות עולם - שיר חפר חיים הורד
פתח
13.43 kb 1118 ספט 17 2016
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים 2012 הורד
פתח
1.66 mb 1347 ספט 17 2016
כיצד מתמודדת צרפת עם עברה הורד
פתח
28.77 kb 1204 ספט 17 2016
כנס מהמלחמה לשואה - 14.6.2016 הורד
פתח
691.45 kb 1099 ספט 10 2016
מדיניות חוץ תוקפנית ומדיניות פיוס בדרך למלחמת העולם(1933-1939 מצגת 3 הורד
פתח
1.48 mb 1465 ספט 17 2016
מה יגידו השכנים הורד
פתח

שואה

2.44 mb 1546 ספט 10 2016
מטלה 3 הורד
פתח
25.09 kb 1261 ספט 16 2016
מטלה מס 1 הערכה חלופית מנוף הורד
פתח
116.17 kb 1437 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות הורד
פתח
23.52 kb 1482 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות לתלמידים הורד
פתח
379.27 kb 1333 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1505 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1505 ספט 17 2016
מסמך מלווה למצגת 1000 שנות יהדות בפולין הורד
פתח
24.61 kb 1149 ספט 17 2016
מערך שיעור- לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית (1) הורד
פתח
19.61 kb 1143 ספט 17 2016
מפה אינטראקטיבית מלחמת העולם השנייה הורד 2.62 mb 600 ספט 17 2016
מצגת אדי כהן הורד
פתח
2.62 mb 1580 ספט 17 2016
מצגת נושא 2 שואה הורד
פתח
2.14 mb 1580 ספט 17 2016
מצגת נושא ראשון שואה הורד
פתח
9.47 mb 1862 ספט 17 2016
מקורות - דמותו של רוצח הורד
פתח
727.15 kb 1293 ספט 17 2016
מרד גטו ורשה בשטרות ישראל הורד
פתח
68.61 kb 1149 ספט 17 2016
מרכזיות השמדת היהודים במטרות היטלר הורד
פתח
698.16 kb 1099 ספט 10 2016
נערי הסווינג - רקע היסטורי הורד
פתח
67.96 kb 13347 ספט 17 2016
נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן הורד
פתח
24.60 kb 1099 ספט 16 2016
סדנא בנושא עיצוב זיכרון השואה הורד
פתח
538.57 kb 1160 ספט 17 2016
סיכום מלחמה ושואה הורד
פתח
230.91 kb 1167 ספט 17 2016
סיכום שואה תרשים זרימה הורד
פתח
146.13 kb 1205 ספט 17 2016
סינדרום E - על הרוע הורד
פתח
228.09 kb 1137 ספט 17 2016
סיפור גרוש והצלה מפריז ל אושוויץ הורד
פתח
17.45 mb 940 ספט 17 2016
סיפורו הלא יאמן של בן ה 15 שהציל רבים באושוויץ הורד
פתח
108.66 kb 1796 ספט 17 2016
סמינר שואה תשעו - מחזור א הורד
פתח
268.82 kb 1123 ספט 17 2016
על הכוונה לחסל את יהודי ארץ ישראל וארצות ערב הורד
פתח
203.81 kb 1109 ספט 17 2016
פעילות בנושא זיכרון השואה הורד
פתח
37.38 kb 1122 ספט 17 2016
פרנקל מטלה שנייה הורד
פתח
24.05 kb 1217 ספט 17 2016
ציר זמן מדמוקרטיה לדיקטטורה הורד
פתח
52.22 kb 1220 ספט 17 2016
רוע השואה הורד
פתח
4.55 mb 1513 ספט 17 2016
רצח רוהם הורד
פתח
15.15 kb 1227 ספט 17 2016
שלוש שורות בהיסטוריה הורד
פתח
184.32 kb 1313 ספט 17 2016
תירגול נאציזם והשואה הורד
פתח
1.16 mb 4681 ספט 20 2016
תנועות הנוער בגטו הורד
פתח
18.23 kb 1197 ספט 17 2016
תקציר פרנקל הורד
פתח
129.74 kb 1852 ספט 17 2016