A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

הערכה חלופית

hitler_second_book.pdf הורד
פתח
1.99 mb 5770 ספט 10 2016
racism הורד
פתח
125.21 kb 1130 ספט 17 2016
אידאולוגיה עלייה התבססות ויהודים תשעו מקוצר הורד
פתח
103.75 kb 1787 ספט 17 2016
איסור על הריונות בגטאות ליטא ובמחנות הכפייה והמוות הורד
פתח
41.22 kb 1106 ספט 17 2016
אלווין ה רוזנפלד. קץ השואה הורד
פתח
316.54 kb 1097 ספט 16 2016
גזענות ואנטישמיות הורד
פתח
39.97 kb 1300 ספט 17 2016
גטאות מקוצר תשעו הורד
פתח
84.33 kb 1142 ספט 17 2016
דילמה ללא פתרון סופי- סגולה מרץ 2015רומקובסקי הורד
פתח
4.86 mb 1424 ספט 17 2016
דף צפייה הנחשול הורד
פתח
20.38 kb 1758 ספט 17 2016
דף צפייה עמוד האש פרק 16 הורד
פתח
17.18 kb 1293 ספט 17 2016
הוראת היסטוריה בעזרת שירים הורד
פתח
10.98 mb 1424 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 1126 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 1126 ספט 17 2016
הפיתרון הסופי תשעה הורד
פתח
394.38 kb 1172 ספט 17 2016
הפרח_של_הלגה_קלר_צבעוני הורד
פתח
52.22 kb 1315 ספט 17 2016
הצעה לתכנית עבודה להערכה חלופית בהסטוריה הורד
פתח
109.92 kb 1328 ספט 17 2016
השילוחים הורד
פתח
1.70 mb 1176 ספט 17 2016
התליין הורד
פתח
38.66 kb 1216 ספט 17 2016
התמודדות היודנראטים עם השילוחים הורד
פתח
3.42 mb 1023 ספט 17 2016
התערוכה על הירושימה שהאמריקאים לא רצו לראות - אמנות - הארץ הורד
פתח
1.81 mb 1017 ספט 17 2016
וידויו של הנער עם שאלות ולינק לסרט עם כתוביות הורד
פתח
23.55 kb 1772 ספט 17 2016
חוברת מקורות דמות הרוצחים הורד
פתח

שואה, נאצים

1.73 mb 1317 ספט 10 2016
חסידי אומות עולם - שיר חפר חיים הורד
פתח
13.43 kb 1080 ספט 17 2016
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים 2012 הורד
פתח
1.66 mb 1287 ספט 17 2016
כיצד הפכו גרמנים כה רבים לרוצחים הורד
פתח
25.09 kb 1206 ספט 16 2016
כיצד מתמודדת צרפת עם עברה הורד
פתח
28.77 kb 1164 ספט 17 2016
כנס מהמלחמה לשואה - 14.6.2016 הורד
פתח
691.45 kb 1055 ספט 10 2016
מדיניות חוץ תוקפנית ומדיניות פיוס בדרך למלחמת העולם(1933-1939 מצגת 3 הורד
פתח
1.48 mb 1353 ספט 17 2016
מה יגידו השכנים הורד
פתח

שואה

2.44 mb 1404 ספט 10 2016
מטלה מס 1 הערכה חלופית מנוף הורד
פתח
116.17 kb 1357 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות הורד
פתח
23.52 kb 1408 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות לתלמידים הורד
פתח
379.27 kb 1284 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1377 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1377 ספט 17 2016
מסמך מלווה למצגת 1000 שנות יהדות בפולין הורד
פתח
24.61 kb 1116 ספט 17 2016
מערך שיעור- לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית (1) הורד
פתח
19.61 kb 1105 ספט 17 2016
מפה אינטראקטיבית מלחמת העולם השנייה הורד 2.62 mb 494 ספט 17 2016
מצגת אדי כהן הורד
פתח
2.62 mb 1432 ספט 17 2016
מצגת נושא 2 שואה הורד
פתח
2.14 mb 1450 ספט 17 2016
מצגת נושא ראשון שואה הורד
פתח
9.47 mb 1654 ספט 17 2016
מקורות - דמותו של רוצח הורד
פתח
727.15 kb 1220 ספט 17 2016
מרד גטו ורשה בשטרות ישראל הורד
פתח
68.61 kb 1112 ספט 17 2016
מרכזיות השמדת היהודים במטרות היטלר הורד
פתח
698.16 kb 1075 ספט 10 2016
נערי הסווינג - רקע היסטורי הורד
פתח
67.96 kb 12642 ספט 17 2016
נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן הורד
פתח
24.60 kb 1053 ספט 16 2016
סדנא בנושא עיצוב זיכרון השואה הורד
פתח
538.57 kb 1115 ספט 17 2016
סיכום מלחמה ושואה הורד
פתח
230.91 kb 1135 ספט 17 2016
סיכום שואה תרשים זרימה הורד
פתח
146.13 kb 1166 ספט 17 2016
סינדרום E - על הרוע הורד
פתח
228.09 kb 1090 ספט 17 2016
סיפור גרוש והצלה מפריז ל אושוויץ הורד
פתח
17.45 mb 921 ספט 17 2016
סיפורו הלא יאמן של בן ה 15 שהציל רבים באושוויץ הורד
פתח
108.66 kb 1434 ספט 17 2016
סמינר שואה תשעו - מחזור א הורד
פתח
268.82 kb 1084 ספט 17 2016
על הכוונה לחסל את יהודי ארץ ישראל וארצות ערב הורד
פתח
203.81 kb 1069 ספט 17 2016
פעילות בנושא זיכרון השואה הורד
פתח
37.38 kb 1092 ספט 17 2016
פרנקל מטלה שנייה הורד
פתח
24.05 kb 1173 ספט 17 2016
ציר זמן מדמוקרטיה לדיקטטורה הורד
פתח
52.22 kb 1183 ספט 17 2016
רוע השואה הורד
פתח
4.55 mb 1394 ספט 17 2016
רצח רוהם הורד
פתח
15.15 kb 1182 ספט 17 2016
שלוש שורות בהיסטוריה הורד
פתח
184.32 kb 1260 ספט 17 2016
תירגול נאציזם והשואה הורד
פתח
1.16 mb 4139 ספט 20 2016
תנועות הנוער בגטו הורד
פתח
18.23 kb 1155 ספט 17 2016
תקציר פרנקל הורד
פתח
129.74 kb 1609 ספט 17 2016