A A A

שלום רב,

לעיתים קרובות אנו מעוניינים להראות לתלמידים קטע מתוך סרטון ביוטיוב, יוטיוב מאפשר לבחור נקודת התחלה, אבל על מנת לבחור נקודת סיום יש להתחכם.

הדרך לכך היא מאוד פשוטה.

הכתובת של סרטון ביוטיוב מורכבת באופן זהה, מצ"ב דוגמא לכתובת של סרטון ביוטיוב

https://www.youtube.com/watch?v=MX2yP0AOVWk

כל שעלינו לעשות הוא לשנות את הכתובת באופן חלקי, כלומר להוסיף לשורת הכתובת הוראה מתי הסרטון צריך להתחיל לנגן ומתי להפסיק.

שלב א'

נמחק את החלק הבא בכתובת ?watch

אחרי ה V יש סימן = גם ממנו ניפטר ונוסיף במקומו לוכסן /

הכתובת העדכנית שתהיה לנו אחרי השינוי:

https://www.youtube.com/v/MX2yP0AOVWk

שלב ב'

יש להוסיף לכתובת את הטקסט הבא: =start? על מנת לציין את ההתחלה, שימו לב! צריך להוסיף בשניות. נניח שאנחנו רוצים התחלה בדקה הרביעית, נרשום 240

הקישור שנקבל הוא:

https://www.youtube.com/v/MX2yP0AOVWk?start=240

בכדי להוסיף את הזמן לסיום, עלינו להוסיף לסוף הקישור את הטקסט הבא: =end& ולהוסיף את השניות שאנו רוצים שהסרט יפסיק להתנגן, נניח דקה שביעית, אז נרשום 420

הקישור שיתקבל יראה כך:


https://www.youtube.com/v/MX2yP0AOVWk?start=240&end=420

לחצו על הקישור לעיל ובדקו היכן הסרט מתחיל ומתי מסתיים.

בברכה,

עמית מירז