A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

בית שני

מרד החשמונאים והמדינה החשמונאית הורד
פתח
247.81 kb 1234 ספט 10 2016
מדינת החשמונאים על ציר הזמן הורד
פתח
51.11 kb 1009 ספט 10 2016
הקראים בני המקרא הורד
פתח
480.77 kb 430 ספט 11 2016
הורדוס כפי שלא היכרתם הורד
פתח
525.97 kb 1072 ספט 14 2016
עבודת הכנה למבחן י 4.4.2016 הורד
פתח
37.76 kb 474 ספט 16 2016
מתי ולמה השתיקה היהדות את סיפור גבורת החשמונאים הורד
פתח
29.37 kb 322 ספט 17 2016
מומלץ מפמר - מוזיאון ארצו המקרא הורד
פתח
865.59 kb 362 ספט 17 2016
קטעי מקור עת עתיקה הורד
פתח
29.54 kb 1366 ספט 17 2016
הצלחת הצבא הרומאי במרד הגדול הורד
פתח
1.43 mb 333 ספט 17 2016
התנגשות בין כוח לרוח הורד
פתח
387.14 kb 524 ספט 17 2016
הכתות הדתיות ועיקרי המחלוקת ביניהן הורד
פתח
82.94 kb 380 ספט 17 2016
שיעור לאורנה הורדוס הורד
פתח
50.69 kb 634 ספט 17 2016
מבחן בית בית שני הורד
פתח
211.97 kb 4087 ספט 17 2016
אדריאנוס שובו של הקיסר הורד
פתח
3.86 mb 391 ספט 17 2016
מקורות על כיתות בית שני הורד
פתח
14.54 kb 336 ספט 17 2016
תערוכת בר כוכבא הורד
פתח
486.71 kb 365 ספט 17 2016
המעבר ליבנה ומשמעותו עבודה קבוצתית הורד
פתח
30.72 kb 401 ספט 17 2016