A A A

# כותרת הורד תיאור גודל צפיות התווסף

הערכה חלופית

hitler_second_book.pdf הורד
פתח
1.99 mb 13183 ספט 10 2016
racism הורד
פתח
125.21 kb 1353 ספט 17 2016
אידאולוגיה עלייה התבססות ויהודים תשעו מקוצר הורד
פתח
103.75 kb 2473 ספט 17 2016
איסור על הריונות בגטאות ליטא ובמחנות הכפייה והמוות הורד
פתח
41.22 kb 1291 ספט 17 2016
אלווין ה רוזנפלד. קץ השואה הורד
פתח
316.54 kb 1397 ספט 16 2016
גזענות ואנטישמיות הורד
פתח
39.97 kb 1548 ספט 17 2016
גטאות מקוצר תשעו הורד
פתח
84.33 kb 1387 ספט 17 2016
דילמה ללא פתרון סופי- סגולה מרץ 2015רומקובסקי הורד
פתח
4.86 mb 2221 ספט 17 2016
דף צפייה הנחשול הורד
פתח
20.38 kb 3399 ספט 17 2016
דף צפייה עמוד האש פרק 16 הורד
פתח
17.18 kb 1547 ספט 17 2016
הוראת היסטוריה בעזרת שירים הורד
פתח
10.98 mb 2091 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 1409 ספט 17 2016
המתקפה על פרל הורד
פתח
19.10 kb 1409 ספט 17 2016
הפיתרון הסופי תשעה הורד
פתח
394.38 kb 1451 ספט 17 2016
הפרח_של_הלגה_קלר_צבעוני הורד
פתח
52.22 kb 1694 ספט 17 2016
הצעה לתכנית עבודה להערכה חלופית בהסטוריה הורד
פתח
109.92 kb 1713 ספט 17 2016
השילוחים הורד
פתח
1.70 mb 1367 ספט 17 2016
התליין הורד
פתח
38.66 kb 1475 ספט 17 2016
התמודדות היודנראטים עם השילוחים הורד
פתח
3.42 mb 1253 ספט 17 2016
התערוכה על הירושימה שהאמריקאים לא רצו לראות - אמנות - הארץ הורד
פתח
1.81 mb 1187 ספט 17 2016
וידויו של הנער עם שאלות ולינק לסרט עם כתוביות הורד
פתח
23.55 kb 2599 ספט 17 2016
חוברת מקורות דמות הרוצחים הורד
פתח

שואה, נאצים

1.73 mb 1624 ספט 10 2016
חסידי אומות עולם - שיר חפר חיים הורד
פתח
13.43 kb 1254 ספט 17 2016
יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים 2012 הורד
פתח
1.66 mb 1837 ספט 17 2016
כיצד מתמודדת צרפת עם עברה הורד
פתח
28.77 kb 1387 ספט 17 2016
כנס מהמלחמה לשואה - 14.6.2016 הורד
פתח
691.45 kb 1212 ספט 10 2016
מדיניות חוץ תוקפנית ומדיניות פיוס בדרך למלחמת העולם(1933-1939 מצגת 3 הורד
פתח
1.48 mb 1771 ספט 17 2016
מה יגידו השכנים הורד
פתח

שואה

2.44 mb 1829 ספט 10 2016
מטלה 3 הורד
פתח
25.09 kb 1517 ספט 16 2016
מטלה מס 1 הערכה חלופית מנוף הורד
פתח
116.17 kb 1740 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות הורד
פתח
23.52 kb 1892 ספט 17 2016
מטלה שנייה הערכה חלופית גטאות לתלמידים הורד
פתח
379.27 kb 1599 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1821 ספט 17 2016
מלחמת העולם השנייה הורד
פתח
3.74 mb 1821 ספט 17 2016
מסמך מלווה למצגת 1000 שנות יהדות בפולין הורד
פתח
24.61 kb 1321 ספט 17 2016
מערך שיעור- לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית (1) הורד
פתח
19.61 kb 1306 ספט 17 2016
מפה אינטראקטיבית מלחמת העולם השנייה הורד 2.62 mb 764 ספט 17 2016
מצגת אדי כהן הורד
פתח
2.62 mb 1994 ספט 17 2016
מצגת נושא 2 שואה הורד
פתח
2.14 mb 1951 ספט 17 2016
מצגת נושא ראשון שואה הורד
פתח
9.47 mb 2521 ספט 17 2016
מקורות - דמותו של רוצח הורד
פתח
727.15 kb 1572 ספט 17 2016
מרד גטו ורשה בשטרות ישראל הורד
פתח
68.61 kb 1276 ספט 17 2016
מרכזיות השמדת היהודים במטרות היטלר הורד
פתח
698.16 kb 1216 ספט 10 2016
נערי הסווינג - רקע היסטורי הורד
פתח
67.96 kb 22797 ספט 17 2016
נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן הורד
פתח
24.60 kb 1249 ספט 16 2016
סדנא בנושא עיצוב זיכרון השואה הורד
פתח
538.57 kb 1308 ספט 17 2016
סיכום מלחמה ושואה הורד
פתח
230.91 kb 1297 ספט 17 2016
סיכום שואה תרשים זרימה הורד
פתח
146.13 kb 1354 ספט 17 2016
סינדרום E - על הרוע הורד
פתח
228.09 kb 1313 ספט 17 2016
סיפור גרוש והצלה מפריז ל אושוויץ הורד
פתח
17.45 mb 1031 ספט 17 2016
סיפורו הלא יאמן של בן ה 15 שהציל רבים באושוויץ הורד
פתח
108.66 kb 1997 ספט 17 2016
סמינר שואה תשעו - מחזור א הורד
פתח
268.82 kb 1249 ספט 17 2016
על הכוונה לחסל את יהודי ארץ ישראל וארצות ערב הורד
פתח
203.81 kb 1255 ספט 17 2016
פעילות בנושא זיכרון השואה הורד
פתח
37.38 kb 1265 ספט 17 2016
פרנקל מטלה שנייה הורד
פתח
24.05 kb 1365 ספט 17 2016
ציר זמן מדמוקרטיה לדיקטטורה הורד
פתח
52.22 kb 1359 ספט 17 2016
רוע השואה הורד
פתח
4.55 mb 1717 ספט 17 2016
רצח רוהם הורד
פתח
15.15 kb 1410 ספט 17 2016
שלוש שורות בהיסטוריה הורד
פתח
184.32 kb 1529 ספט 17 2016
תירגול נאציזם והשואה הורד
פתח
1.16 mb 7210 ספט 20 2016
תנועות הנוער בגטו הורד
פתח
18.23 kb 1415 ספט 17 2016
תקציר פרנקל הורד
פתח
129.74 kb 2579 ספט 17 2016