A A A

אני מעוניין להכין לנו מערך שלם של קטעי מקור מחולק על פי נושאים. להערכתי זה יקל עלינו לחבר מבחנים, להנות מהיצע גדול יותר של קטעי מקור מעניינים וכמובן ללמד את התלמידים ממגוון רחב יותר של קטעי מקור.

אשמח שתשלחו אלי למייל קטעי מקור.

מורה שמעוניין לפרסם מאמר שלו, או פעילות שביצע עם תלמידיו או תוצרים, מוזמן לשלוח אלי ואני אעלה זאת לאתר.