A A A

אלטלנה  הייתה ספינה, שנרכשה על ידי האצ"ל בקיץ 1947


אלטלנה הייתה ספינה, שנרכשה על ידי האצ"ל בקיץ 1947, והפליגה לישראל ביוני 1948, כשהיא מובילה על סיפונה כ- 930 עולים, ציוד צבאי רב וציוד רפואי. הספינה הגיעה לחופי ישראל במהלך מלחמת העצמאות, כחמישה שבועות לאחר קום מדינת ישראל וכשלושה שבועות לאחר שארגון האצ"ל הסכים להתפרק מנשקו ולהשתלב במסגרת צה"ל.

במהלך המשא-ומתן, שהתקיים טרם הגעת הספינה לחופי ישראל, בין הנהגת האצ"ל, בראשות מנחם בגין לבין נציגי ממשלת ישראל, התגלעו חילוקי דעות קשים בעקבות דרישת נציגי האצ"ל, שעשרים אחוזים מהציוד הצבאי הנמצא על האונייה יועבר לידי יחידות האצ"ל, שלחמו במסגרת צה"ל, ויחידות האצ"ל במרחב ירושלים (שם שמרו יחידות האצ"ל על עצמאותן, בטענה שבהתאם להחלטת החלוקה, ירושלים לא נכללה בשטח המדינה היהודית, אלא הייתה מובלעת בחסות בינלאומית). נציגי הממשלה דרשו, שהציוד הצבאי על האונייה יועבר קודם כל לרשות צה"ל, ורק לאחר מכן יוחלט מה יעשה בו. עצם הגעתה של ספינה הנושאת נשק לחופי ישראל הייתה בעייתית, משום שהיוותה הפרה של החלטת האמברגו של מועצת הביטחון ושל תנאי ההפוגה הראשונה.

כאשר הגיעה "אלטלנה", בהנחיית ממשלת ישראל, לחוף כפר ויתקין, ב-20 ביוני 1948, וניסתה לפרוק שם את הציוד הצבאי שעל סיפונה, כותר אזור הנחיתה על ידי כוחות מחטיבת אלכסנדרוני, ומפקד החטיבה, דן אבן, הציב לאנשי אצ"ל אולטימטום‏[1] למסור באופן מיידי את הנשק, שנפרק מהאוניה, לידי שלטונות צה"ל. בעקבות דחיית האולטימטום על ידי פיקוד האצ"ל, פרצו בשעות הבוקר של ה-21 בחודש חילופי אש בין כוחות צה"ל וכוחות האצ"ל, והספינה נמלטה מחוף כפר ויתקין והפליגה דרומה לכיוון תל אביב, בתקווה ששם יוכלו אנשי האצ"ל לפרוק בביטחה את הנשק שעל סיפונה.

כאשר הגיעה "אלטלנה" מול חופי תל אביב ב-22 ביוני, התחדשו חילופי האש בין כוחות צה"ל לבין אנשי האצ"ל בתל אביב, שניסו להשתלט על אזור החוף, כדי לאפשר את פריקת הנשק מהאונייה. בשעות אחר הצהריים נפגעה הספינה מפגז ארטילריה, שנורה על ידי תותח של צה"ל, עלתה באש, ונותרה שרופה על שרטון מול חופי תל אביב, עד להטבעתה מול חוף נבי-רובין, למעלה משנה לאחר מכן‏[2].

בעימותים בין כוחות צה"ל ולוחמי האצ"ל נהרגו 16 לוחמי אצ"ל, שלושה חיילי צה"ל, ונפצעו עשרות. זמן קצר לאחר סיום הפרשה נעצרו כ-200 אנשי אצ"ל במסגרת מבצע שנקרא על ידי הממשלה מבצע "טיהור" (מהלך שיש הרואים בו אקט של טיהור פוליטי). הארגון פורק ואנשיו השתלבו בצה"ל. הסוגיות שעלו בפרשה, ובהן הנחיצות בצבא מאוחד, שאלת הציות לממשלה והעיקרון של הימנעות ממלחמת אחים, ממשיכות לעורר פולמוס ציבורי ופוליטי לוהט עד לימינו. לימים כונה האירוע בשם "פרשת אלטלנה".